Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Báo

Cập Nhật 25.04.2020

Cập Nhật 25.04.2020

Trong tình trạng phong bế hầu như khắp nơi và tưởng như chướng duyên ấy, các thầy thợ Miến Điện lại lấy đó làm thuận duyên để toàn tâm dốc sức cho Kalama. Và trong điều kiện cách ly như có thể, công việc xây dựng ở Kalama cho đến hôm nay vẫn tiếp tục đều đặn. Tám thiền thất đầu tiên cho hành giả chỉ còn những công đoạn sau cùng để có thể sử dụng trước tháng 9/2020.

Công trình tiếp theo, được xem là cấp thiết nhất lúc này, là trai đường với diện tích 12x24, tính luôn gian bếp ((riêng phần nầy khoảng 100 mét vuông). Theo tinh thần giản tiện của Kalama, các bữa ăn của hành giả sẽ được tổ chức theo lối Buffet với các bàn ăn trên sàn nhà (có thể sử dụng như bàn học khi cần) và có thể dễ dàng thu dọn cất vào kho để nhường chỗ cho một không gian rộng rãi cho các mục đích sử dụng khác.

Trong thời gian chưa có ngôi thiền đường chính thức, thì mọi sinh hoạt của Kalama (gồm các khóa thiền và lớp học) sẽ diễn ra tại đây. Ngay khi có đủ 30 phòng (trong 9 thiền thất) thì hi vọng lúc đó trận đại dịch Covid đã kết thúc và khóa thiền đầu tiên đã có thể tổ chức.

Về hình thức kiến trúc, ngoài tầng trệt để sinh hoạt đại chúng, trai đường còn có tầng thượng để hành giả có thêm một nơi tu tập thông thoáng hơn, dù toàn khu Kalama đã nằm trên đồi cao.

Chỉ mong ma chướng tránh đường
Để trong sinh tử người thương được người...Kalama Tawya Center

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com