Thông Báo Hình Ảnh Khóa Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Báo

Thông Báo 2019.12.08 - Khởi Công

Thông Báo 2019.12.08 - Khởi Công
Các bước khởi công từ hai hôm nay tại Kalama. Theo dự toán, đến Phật Đản 2020 sẽ hoàn tất hai thiền thất đầu tiên gồm 8 phòng bên trong. Kalama sẽ có tất cả 8 thiền thất bằng gỗ căm xe (7x4 phòng) cho hành giả và thiền sư. Xen lẫn trong vườn thiền sẽ có ít nhất 4 thiền thất cỡ dành cho một người, được làm hoàn toàn bằng tre với kiểu mẫu được chọn lọc từ khắp nơi.
Về giá cả xây dựng, theo chủ xây dựng cho biết trên giấy tờ là 9 ngàn Mỹ Kim cho mỗi phòng, tức một thiền thất bốn phòng trước mắt không dưới 36 ngàn USD.
Kalamatawya Center


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com