Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Báo

Đạo Kỳ Kalama

Đạo Kỳ Kalama

Lá cờ Phật giáo hiện tại có từ năm 1952 do ông Olcott nghĩ ra, với 5 dải màu tượng trưng cho các hạnh lành của Bồ Tát Thích Ca trước khi thành Phật. Nhiều năm qua chúng tôi vẫn có chút ý muốn làm mới lá cờ này để Phật giáo có thêm một biểu tượng trẻ trung, nhưng không có dịp thực hiện ý tưởng của mình.

Nay nhân việc thành lập trung tâm Kalama, chúng tôi mạo muội đưa ra màu cờ Phật giáo kiểu mới cho riêng Kalama. Làm vậy, chúng tôi không hề có ý phủ nhận công lao tiền nhân, mà ngược lại, với chủ ý tô sáng tinh thần của các vị. Ai hôm nay nhìn vào lá cờ riêng của Kalama cũng thấy ra lá cờ truyền thống trong ấy, có khác chăng chỉ là một kiểu trình bày mới, một bố cục mới, nhưng trên tinh thần cũ.Một lẽ nữa, vì chỉ là lá cờ của riêng Kalama và chỉ dùng tại trung tâm này nên chúng tôi cũng không ngại tình huống tiếng đời. Vì trộm nghĩ việc trù dập thiện chí, thóa mạ sáng tạo thời nào cũng có, nếu ai cũng trùm chăn để được an toàn thì...

Xin hỏi nhân gian trời cao đất rộng
Tội tình chi mòn gót những lối mòn
Chánh pháp nan văn, thân người khó được
Tâm thức khô cằn cho hoa lá héo hon...

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com