Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Thông Báo

Thông Báo Của Sư Toại Khanh

Thông Báo Của Sư Toại Khanh

Thiền Đường Kalama ở Pyin Oo Lwin được kiến tạo để đáp ứng nhu cầu của các hành giả Tuệ Quán vốn không thích nghi được với điều kiện sinh hoạt ở các thiền viện Miến Điện cùng khí hậu khắc nghiệt ở các vùng nóng trên xứ Miến.

Chúng tôi chỉ có thể là người khởi xướng ý tưởng và khi đã mua được mảnh đất để xây dựng thì xin được đứng ngoài để dồn toàn tâm cho việc giảng kinh, dịch sách. Phần xây dựng và liên lạc các thí chủ hỗ trợ thì xin giao hết cho các cư sĩ đại diện.

Tất cả hành giả muốn biết thêm về công trình xây dựng xin vào trang web:

hoặc liên lạc trực tiếp qua email

  • Kalama Tawya Centergmailcom
  • vietheravadaassociation gmailcom


Toại Khanh

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com