Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Hình Ảnh


Xây Dựng - Phần 1

Sau bao chờ đợi, lúc 4 giờ chiều ngày 28 tháng 11, chư tôn đức Myanmar gồm ngài quận trưởng và chư tăng tháp tùng đã đặt chân vào mảnh đất Kalama thực hiện buổi lễ động thổ với hai lần tuyên ngôn bằng tiếng Pali và Miến Ngữ. Sau tuyên ngôn của chư tăng, bốn nam cư sĩ đã hai lượt đi quanh đất Kalama chôn đá trấn địa và rải cát cùng nước cát tường theo nghi thức thiền môn Myanmar. Theo lời dạy của các ngài, tên gọi chính thức của thiền đường Kalama sẽ là Kalama Tawya Center.
Sáng ngày thứ hai tuần sau (2 tháng 12) thầy thợ sẽ chính thức khởi công xây dựng hai thiền thất đầu tiên theo thiết kế đã vẽ. Mong nhờ oai lực Tam bảo, chư thiên và tấm lòng chân tu của các thế hệ hành giả mai này, trung tâm Kalama sẽ tránh được các chướng duyên và sớm thành tựu để chúng ta có được khoá tu đầu tiên trong năm 2020. Mong lắm vậy thay !

Trung Tâm Kalama kính báo

Xây Dựng - Phần 1

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com