Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Hình Ảnh


Khởi công

Xây Dựng Thiền Đường
Sau khi hoàn thành phần ký giấy nhận đất từ các chư tăng Miến ngày 8 tháng 7 năm 2019, sáng ngày 10 tháng 07 các phật tử trong đoàn thiện nguyện Kalama từ Mỹ, Úc, châu Âu và Việt Nam bắt đầu trông cây cho khuôn viên thiền viện Kalama theo hướng dẫn của các chư tăng.

Khởi công

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com