Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Hình Ảnh


Tìm hiểu Myanmar

Cuộc tìm kiếm khu đất tại Myanmar

Trong thời gian nửa năm sau của 2018, nhóm thiện nguyện cùng Sư Toại Khanh sang Miến Điện thăm hỏi liên lạc với các tăng sư bản xứ, đồng thời tiến hành cuộc tìm kiếm khu đất để tạo dựng cơ sở cho thiền viện Parami/Kalama.

Tìm hiểu Myanmar

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com