Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Contact / Liên Lạc

AddressKalama Tawya Center
Pwe Gauk Village
Pyin Oo Lwin Township
Mandalay Division
Myanmar
Webpagekalamatawyacentre.com
tawyacenter.com
kalama.center
Facebookfacebook.com/KalamaTawyaCenter
Messengerm.me/KalamaTawyaCenter
Emailkalamatawyacenter@gmail.com
DonationsCúng dường hỗ trợ Kālāma
TravelHướng dẫn du khách sang Kālāma

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com