Thông Báo Hình Ảnh Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

Phật Giáo Nguyên Thủy


Giáo lý

Sư Giác Nguyên (Toại Khanh)

Khóa tu học Abhidhamma - Beatenberg (Thụy Sĩ)

  1. 21.08.20 - 31.08.20 (SBT)
  2. 28.10.20 - 07.11.20 (Hủy bỏ vì dịch Covid)
  3. 09.07.21 - 19.07.21 (Sunnenblueme)
  4. 27.10.21 - 07.11.21 (SBT)
  5. 03.02.22 - 12.02.22 (Sunnenblueme)
  6. 01.04.22 - 11.04.22 (SBT)
  7. 04.11.22 - 14.11.22 (SBT)
  8. 05.05.2023 - 14.05.2023 (Amisbühl)

Khóa tu học tại trung tâm Kalama

  1. (sẽ thông báo sau)

 


Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com