Thông Báo Hình Ảnh Khóa Tu Học Tài Liệu Liên Lạc

TRUNG TÂM KĀLĀMA

LỄ KHÁNH THÀNH KĀLĀMA

Chủ Nhật 10 tháng 12 năm 2023

Kính gửi đại chúng

Sau những thu xếp và cân nhắc, chúng ta đã tìm được một ngày thuận tiện nhất cho lễ khánh thành trung tâm Kālāma, đó là ngày 10 tháng 12 năm 2023.

Đại chúng về dự lễ còn có dịp gặp gỡ các vị thượng khách tăng tục gồm chư tôn đức Miến Điện, Việt Nam và những nhân vật lớn trong cư sĩ.

Như đã thông báo, nếu không cần đến những tiện nghi đặc biệt của khách sạn, tất cả khách xa về dự lễ khánh thành đều có thể lưu trú tại trung tâm Kālāma.

Xin đặc biệt gửi riêng cho tất cả tăng ni Việt Nam đang du học tại Miến Điện một lời mời chung để các vị về góp mặt trong dịp lễ khánh thành. Xin liên lạc trước qua email của trung tâm. M

ọi thông tin liên lạc về lễ khánh thành tạm thời xin gửi về email sau:

kalamatawyacenter@gmail. com


* Với người ở Việt Nam, mọi việc liên quan lễ khánh thành Kālāma xin chỉ liên lạc một người duy nhất là cô Nguyễn Thị Phương Hà (Phone: 0905297939)

Xin chúc an lành

Trung Tâm Kālāma kính báo

Cúng dường

Donations

© kalamatawyacentre.com